Home / หอเกียรติยศอาจารย์และบุคลากร

หอเกียรติยศอาจารย์และบุคลากร

การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (ผลงานวิจัยเด่น มมส วิจัย ครั้งที่ 13)

การออกแบบแผ่นบันทึกข้อมูลและหัวอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผ ... Read More »

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบโปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress; HERP CONGRESS IV)

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ... Read More »

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย ... Read More »

โครงการคาร์บอนเครดิต รับโล่ประกาศเกียรติคุณของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก ... Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นฯ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดี ... Read More »

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ ... Read More »

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ (ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ)

รายละเอียด รางวัล: รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเ ... Read More »

นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2555 (ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ)

ชื่อผลงาน/ทุน : นักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ปร ... Read More »