31.1 C
Maha Sarakham
วันพฤหัส, มกราคม 27, 2022

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JMAG 2020 (ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึง 15 มีนาคม 63)

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Joint Conference on Applied Magnetism and Ferroelectrics 2020 (JMAG 2020)" จะจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพ งานประชุมนี้วิชาการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนิวตัน (Newton...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ‘’ทุนภูมิพล’’ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บาท

ภาควิชาฟฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาเอก ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษา ‘’ทุนภูมิพล’’  ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนละ 20,000 บาท นายวสันต์...

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น.ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCAS รอบที่ 1) ระยะเวลารับสมัคร : 1 – 15 ธันวาคม 2563

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCAS รอบที่ 1) ระยะเวลารับสมัคร : 1 – 15 ธันวาคม 2563 สาขาที่รับสมัคร : สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 5 คน...

LATEST NEWS

MUST READ