31.1 C
Maha Sarakham
วันพฤหัส, มกราคม 27, 2022

ภาควิชาฟิสิกส์ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์/วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3)...

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น.ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-15.00 น. ณ SC1-200

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnWr0ML8guiARcaot6gHZzsoD26sf70qnLW0X44QCW2QiP2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&fbclid=IwAR10r9wchidCbRAw1D1luM9P0mi14PVq7ZiukDJ8NnJETlu2_62PQDiU5R8

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JMAG 2020 (ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึง 15 มีนาคม 63)

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Joint Conference on Applied Magnetism and Ferroelectrics 2020 (JMAG 2020)" จะจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพ งานประชุมนี้วิชาการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนิวตัน (Newton...

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ นิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ปีการศึกษา 1/2562

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ ดร.ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ ดร.จุมพล. อิสระวิสุทธิ์ ดร.สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้านิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 ...

LATEST NEWS

MUST READ