33 C
Maha Sarakham
วันพฤหัส, มกราคม 27, 2022

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JMAG 2020 (ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึง 15 มีนาคม 63)

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Joint Conference on Applied Magnetism and Ferroelectrics 2020 (JMAG 2020)" จะจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพ งานประชุมนี้วิชาการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนิวตัน (Newton...

LATEST NEWS

MUST READ