31.1 C
Maha Sarakham
วันพฤหัส, มกราคม 27, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่โครงการ วมว.)ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น.ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์

LATEST NEWS

MUST READ