วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ ผศ.จันทร์ฉาย จงตระการสมบัติ ประจำปี 2560

0
26

วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ฉาย จงตระการสมบัติ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์