บริการวิชาการ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด

0
3056

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน (โครงการ Gifted) แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ในการฝึกอบรมและการฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 123 คน รายละเอียดหลักสูตร สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stc.msu.ac.th (ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)