คณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7

0
668

เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ FAO มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย Ehime มหาวิทยาลัย Hokkaido มหาวิทยาลัย New South Wale (UNSW) และ SCG เพื่อแสวงหาแนวทางในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า เรื่อง “การศึกษาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเค็มน้อยถึงปานกลาง (เขต N Zone) เพื่อการจัดการปัญหาดินเค็มอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1”

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
https://world.kapook.com/pin/5d2732074d265a14048b4569

https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1614226