โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

0
875

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น.
ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์