ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0
889
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่โครงการ วมว.)
ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าโครงการ-