นวัตกรรมสร้าง App ตรวจสอบเห็ดมีพิษยุคไทยแลนด์ 4.0 รอบทิศถิ่นไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวค่ำ NBT

0
832

ปัจจุบันสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ เกิดจากชาวบ้านมักเข้าไปเก็บเห็ดมาบริโภค โดยมีความเข้าใจและความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงเริ่มมีการจัดทำ Application ที่สามารถตรวจสอบเห็ด ได้จากโทรศัพท์มือถือ