ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้ประจำปี 2561

0
52


ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์
งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
ตั้งแต่บัดนี้ -30 พฤศจิกายน 2560

sup-res-61

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลดแบบวิจัย-01ด(โครงการเดี่ยว)ดาวน์โหลดแบบวิจัย-01ช(โครงการชุด)