โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากขี้หมูในฟาร์มสุกร ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

0
1062