ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JMAG 2020 (ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึง 15 มีนาคม 63)

0
949

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Joint Conference on Applied Magnetism and Ferroelectrics 2020 (JMAG 2020)” จะจัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพ งานประชุมนี้วิชาการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนิวตัน (Newton Fund) และบริษัทซีเกท เทคโนโลยีประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือ Industry-Academia Partnership Programme (IAPP) และสมาคมแม่เหล็ก IEEE Magnetic Society Thailand ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัย นิสิตและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน Magnetism Ferroelectric and applications นำไปสู่เครือค่ายความร่วมมืองานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต โดยมีหัวข้องานวิจัย ดังต่อไปนี้

 1. Spintronics, Magnetic recording-Fundamental and Applications
 2. Bio-Magnetism, Sensors and High-Frequency Devices
 3. Soft Magnetic and hard Magnetic and Structured Materials
 4. Fundamental of Ferroelectric, Multiferroics, Peroskite photovoltaics, Piezoelectric, Dielectric and Related Materials
 5. Processing of Ferroelectrics, Ceramics, Thick and Thin Films and Applications of Ferroelectrics
 6. Characterisation & Measurement Methods


ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึง 15 มีนาคม 63 สำหรับอาจารย์ นิสิต และนิสิต ที่เข้าร่วมสามารถส่งบทความวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมเพื่อเผยแพร่ในวารสารดังต่อไปนี้

 1. Journal of Spin (ISI Q4: IF 0.824)
 2. Integrated Ferroelectrics (ISI Q4: IF 0.563)
 3. Journal of Metal Mineral and Materials
 4. Suranaree Journal of Science and Technology
 5. E-Proceeding


ค่าลงทะเบียน

 1. อาจารย์และนักวิจัย $220
 2. นิสิต $150
  (โดยผู้เข้าร่วมจะได้เป็นสมาชิก IEEE Magnetic Society membership ฟรี 6 เดือน)

ข้อมูลเพิ่มเติม https://jcam2020.msu.ac.th
หรือติดต่อ ผศ.ดร.เจษฎา จุรีมาศ email: jessada.c@msu.ac.th
👨‍🔬👩‍🔬👩‍🎓👨‍🎓👩‍🏫👨‍🏫🏭🏢💻🖥