เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์​2563 ทีผ่านมา ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมกับศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา ได้จัดโครงการค่ายบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา ให้แก่่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 29 คน โดยนักเรียนได้รับความรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาจากนักบรรพชีวินวิทยา และได้ออกภาคสนามในแหล่งซากดึกดำบรรพ์จริง บริเวณภูปอ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์​แหล่งป่าไม้ยุคจูแรสซิก และวนอุทยานภูแฝก อ.นาคู จ. กาฬสินธุ์​แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ พิเศษสุดกับกิจกรรมค้นฟ้าคว้าดาว กิจกรรมทางดาราศาสตร์​ที่พานักเรียนได้สำรวจท้องฟ้าและดวงดาว โรงเรียนที่สนใจกิจกรรมดีๆ ด้านบรรพชีวินวิทยา เรียนจริง ลงมือ ในแหล่งจริง ร่วมกับนักบรรพชีวิทยาตัวจริง ติดต่อได้ในแฟนเพจ ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม