ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดค่ายดูดาว เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขาอันเหน็บหนาว

การส่องกล้องโทรทรรศน์