คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 (TCAS3) ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2563 สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com

0
583