ม.มหาสารคาม” จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิต-สร้างชาติฯ

0
623

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.63 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 36ประจำปี 2563ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับ อ.อุทุมพร ดีศรี, ผศ.บรรจบ วันโน , ผศ.ปวีณา เหลากุล และอ.วรุจน์ นาคเสน จากนั้นร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563โดยมี ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเข้าร่วม

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ให้ ผศ.ปวีณา เหลากุล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์