รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCAS รอบที่ 1) ระยะเวลารับสมัคร : 1 – 15 ธันวาคม 2563

0
690

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TCAS รอบที่ 1) ระยะเวลารับสมัคร : 1 – 15 ธันวาคม 2563

สาขาที่รับสมัคร :
สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 5 คน
สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 4 คน

วิธีการสมัคร :
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://202.28.32.138/scinw_reg2020/main_adddata.php

หลังจากสมัครแล้ว ให้แนบหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล supannikar.b@msu.ac.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://science.msu.ac.th/?p=1806