ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่…

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

            ต.ขามเรียง

                อ.กันทรวิชัย

                   จ.มหาสารคาม

                       44150

Tel: 043754322 ต่อ 1110

Tel: +66 (0) 43754379