21 C
Maha Sarakham
วันพฤหัส, มกราคม 17, 2019
previous arrow
next arrow
Slider

ภาพข่าวกิจกรรม

บริการวิชาการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลในงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ...

ขอแสดงความยินดี กับผศ.ดร.สุภกร หาญสูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัล “โปสเตอร์ดีเด่น” ในงานประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่...

โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา รุ่นที่ 11...

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561...

สื่อวิดีโอ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

Assoc.Prof. Pattanapol Meena, Ph.D. Head of Department of Physics

ระบบสารสนเทศ

ระบบงานสารบรรณ (e-office)

ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

ระบบติดตามการเบิกจ่าย (fin)

ติดตามเรา

1,404แฟนคลับชอบ

บริการวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา

หน่วยบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคลากร

ข่าวนิสิต/ศิษย์เก่า

ข่าวอื่น ๆ