26.5 C
Maha Sarakham
วันพุธ, พฤศจิกายน 14, 2018
previous arrow
next arrow
Slider

ภาพข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแห่กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทอดกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารพละศึกษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (ชั้น 3) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์ (11.9 MB)

ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ งบประมาณรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

สื่อวิดีโอ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

รศ.ดร.พัฒนพล มีนา

Assco.Prof. Pattanapol Meena, Ph.D. Head of Department of Physics

ระบบสารสนเทศ

ระบบงานสารบรรณ (e-office)

ระบบจัดเก็บ มคอ. (TQF)

ระบบประเมินภาระงาน (TOR)

ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ

ระบบติดตามการเบิกจ่าย (fin)

ติดตามเรา

1,398แฟนคลับชอบ

บริการวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เห็ดมีฤทธิ์ทางยา

หน่วยบริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ข่าวบุคลากร

ข่าวนิสิต/ศิษย์เก่า

ข่าวอื่น ๆ